Minister Turystyki i Starożytności Ahmed Issa przedstawił nową narodową strategię turystyczną Egiptu

– Od października ubiegłego roku ministerstwo zaczęło opracowywać politykę rozwoju sektora turystycznego do 2028 roku, aby dotrzeć do 30 milionów turystów. Poza tym strategia ma na celu osiągnięcie rocznych stóp wzrostu w zakresie od 25 do 30% – stwierdził minister.

Krajowa strategia rozwoju sektora turystycznego opiera się na trzech elementach. Są to: trzykrotne zwiększenie przepustowości Egypt Air, podnoszenie świadomości turystycznej oraz ochrona turystów przed nękaniem i oszustwami.

– Egipt, przy obecnym potencjale, nie może obsłużyć więcej niż 14 do 15 milionów turystów rocznie z powodu ograniczonej liczby lotów, niskiego wolumenu inwestycji turystycznych, braku ogólnego planu organizacji obszarów turystycznych oraz brak równowagi w turystyce – wyjaśnił Issa.

Minister ujawnił, że obecnie przygotowywany jest plan zagospodarowania terenu w okolicy piramid w Sakkarze, aby zlokalizować tam hotele i całkowicie zreorganizować ruch turystyczny.