Główne bogactwa naturalne:

Gaz ziemny i ropa naftowa są najważniejszymi surowcami naturalnymi jakimi dysponuje Egipt.
W dalszej kolejności wymienia się również złoża fosforanów, manganu, wapienia, gipsu, ołowiu, cynku.